ข่าวสารกรมการศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นำโดยนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด –

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นำโดยนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด – 19  
ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยมี พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม เป็นประธานการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  จำนวน ๗ ศูนย์  เข้าร่วมรับ เพื่อนำไปมอบแก่คณะสงฆ์หรือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ (โดยงบประมาณจากกรมการศาสนา)
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ชลบุรี
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ