ข่าวสารกรมการศาสนา

วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 "ภ

วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดสระแก้ว 
จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แก่โรงพยาบาลสนาม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเป็นตัวแทนเข้ารับมอบ
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว และคณะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ร่วมมอบของดังกล่าวด้วย
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#สระแก้ว
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ