ข่าวสารกรมการศาสนา

กรมการศาสนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของกรมการศาสนา

กรมการศาสนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของกรมการศาสนา  ณ โรงแรม  เอสรัชดา เลเชอร์ กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น.
รูปภาพประกอบ