ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุม "คณะทำงานรับรองประมุขสงฆ์ พระสงฆ์ ผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๒"

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม "คณะทำงานรับรองประมุขสงฆ์ พระสงฆ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือศาสนาและผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ