ข่าวสารกรมการศาสนา

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอภินันท์ จันทรังษี เป็นประธานการ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ