ข่าวสารกรมการศาสนา

รองอธิบดี เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ