ข่าวสารกรมการศาสนา

ประชุมผู้บริหารกรมการศาสนา ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมการศาสนา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ