ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคัดเลือกประชุมผู้ทำคุณ (ครั้งที่2/2563)

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประชุมผู้ทำคุณ (ครั้งที่2/2563) ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ