ข่าวสารกรมการศาสนา

งานแถลงข่าวแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางสุรีย์ เกาศล เลขานุการกรมการศาสนา เข้าร่วมงานแถลงข่าวแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ ลานชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ