ข่าวสารกรมการศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม รับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัท ไชน่าไทยทัวร์ จำกัด

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๒๐,๐๐๐  ชิ้น หน้ากาก N ๙๐ จำนวน ๔๐๐ ชิ้น และถุงมือยางที่ใช้ในการแพทย์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชิ้น จากนายลี่ หลิงไฮ (Mr. LI LingHai) กรรมการ บริษัท ไชน่าไทยทัวร์ จำกัด เพื่อมอบให้แก่กรมการศาสนานำไปมอบให้กับผู้นำเครือข่ายทางด้านศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ และฮินดู เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจ และนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในเครือของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังนำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีห้วยขวาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่บริษัท ไชน่าไทยทัวร์ จำกัด เข้าร่วม ณ บริเวณชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ