ข้อมูลข่าวสารกรมการศาสนา

กรมการศาสนาร่วมในงาน "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล"

วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๙ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาร่วม ในงาน "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล"โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประะธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระวันรัตเป็นประธานฝ่าย สงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ เจ้า หน้าที่กรมการศาสนา เเละพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน ณ รอยัลพารากอ น ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ