ข้อมูลข่าวสารกรมการศาสนา

รณรงค์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาร่วมรณรงค์"ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เเละคณะรัฐมนตรี ร่วมชมกิจกรรม ณ ทำเนียบรัฐบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ