ข้อมูลข่าวสารกรมการศาสนา

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาเเละเข้าพรรษา

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๙ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนากล่าวรายงานใน"พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาเเละเข้าพรรษา"โดยมีพระธรรมสุธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้มีเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเเละพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ พระอารามหลวง ๙ วัด คือ วัดปากน้ำ,วัดสระเกศ,วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,วัดบวรนิเวศวิหาร,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,วัดสามพระยา,วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์,วัดไตรมิตรวิทยาราม และวัดปทุมวนาราม
รูปภาพประกอบ