ข้อมูลข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์เเห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธาน "การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์เเห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๘(ฮ.ศ.๑๔๓๖)" โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒
รูปภาพประกอบ