ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รูปภาพประกอบ