ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

การคัดเลือกชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรและลานธรรม ลานวิถีไทยที่มีความโดดเด่นในจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

การคัดเลือกชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรและลานธรรม ลานวิถีไทยที่มีความโดดเด่นในจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒