ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

จัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับจัดกิจกรรมในโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล (กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

จัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับจัดกิจกรรมในโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล (กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)