ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

การสำรวจความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฝึกสมาธิสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

การสำรวจความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฝึกสมาธิสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต