ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

สำรวจศาสนสถานเข้าร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย และโครงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ 2563

สำรวจศาสนสถานเข้าร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย และโครงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ 2563