ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน
รูปภาพประกอบ