ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน
รูปภาพประกอบ