ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓
รูปภาพประกอบ