ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รูปภาพประกอบ