ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

การปรับแนวทางประกวดสวดมนต์หมู่ฯ และประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์

การปรับแนวทางประกวดสวดมนต์หมู่ฯ และประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์