ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

สำรวจความพร้อมของวัดตามรายชื่อวัดเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นฐานข้อมูลเข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

สำรวจความพร้อมของวัดตามรายชื่อวัดเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นฐานข้อมูลเข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
รูปภาพประกอบ