ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทีมโรงเรียน ๒๕๖๔

ลำดับ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
แนวทางดำเนินงานทีม ร.ร.64


 
2

ใบสมัครทีมร.ร ระดับจังหวัด (กรุงเทพฯ) 
3

ใบสมัครทีมร.ร. ระดับจังหวัด(ส่วนภูมิภาค) 
4


ประกาศหลักเกณฑ์สวดมนต์หมู่ฯ ทีม ร.ร. 64
 


ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทีม ๕ คน ๒๕๖๔

ลำดับ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
แนวทางสวดมนต์หมู่ฯ ทีม 5 คน 64


 
2

แบบสภ1 ระดับจังหวัด (กรุงเทพฯ) 
3

แบบสภ1 และ2 ระดับจังหวัด(ส่วนภูมิภาค) 
4

ประกาศหลักเกณฑ์สวดมนต์หมู่ฯ ทีม 5 คน 64 
รูปภาพประกอบ