ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ เขต ๒

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ เขต ๒