ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

แนวทางการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทีม5คนและประกวดบรรยาย ระดับภาคคณะสงฆ์

แนวทางการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทีม5คนและประกวดบรรยาย ระดับภาคคณะสงฆ์