ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

ประกาศผลการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด

ประกาศผลการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด (หมายเหตุ เรียงลำดับจังหวัดตามภาคคณะสงฆ์)