ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

แนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับประเทศ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

แนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับประเทศ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)