ข่าวประกาศ

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีการเลื่อนตำแหน่ง) ซึ่งเป็นตำแหน่เลื่อนไหลและมีคนครองอยู่ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีการเลื่อนตำแหน่ง) ซึ่งเป็นตำแหน่เลื่อนไหลและมีคนครองอยู่ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)