ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2564

1.รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2.รายงานการผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 3.แผนบริหารความเสี่ยง