ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติผู้รับบริการการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางผู้เผยเเพร่ศาสนาชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563