ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทาน สำหรับผู้ขอรับพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทาน สำหรับผู้ขอรับพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒