<--faq<--faq<-- กรมการศาสนา

ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ หน้า 1

1

หนังสือพระไตรปิฎก บาลี อักษรไทย ฉบับ ทยฺยรฎฺฐลลสฺส 2549

23 มี.ค. 64

อำพัน จินดารักษ์

2

หนังสือพระไตรปิฎก บาลี อักษรไทย ฉบับ ทยฺยรฎฺฐลลสฺส 2549

22 มี.ค. 64

อำพัน จินดารักษ์

3

การจ่ายค่าเช่า

21 มี.ค. 64

ศรัญธร ชูทิม

4

ช่วยนรวจสอบด้วยครับ

24 ม.ค. 64

แซม

5

รบกวนขอทราบข้อมูลลำดับการถวายสังฆทานครับ

27 ส.ค. 63

วัฒน์

6

กรมศาสนามีนโยบายช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนปัจจัยหรือไม่ อย่างไร?

15 เม.ย. 63

ปลื้ม

7

วันประกาศผลสอบ

21 พ.ย. 62

ตวงพร

8

จะขอหลักฐานเอกสารที่กรมการศาสนาได้รับจากกรมป่าไม้ในการยกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้กรมการศาสนาใช้ทำประโยชน์

3 ต.ค. 61

ชลรชา

9

ผิดหรือไม่

6 ก.พ. 61

ปิยะนุช

10

วัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินปี 2560

19 ก.ย. 60

วุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์


1 2