<< ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐ >>
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Hit Web Stats
Fast Counters
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๑๑.๐๐ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานแถลงข่าว แสงเทียน "แห่งสยาม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ"ถวายเป็นพระราชกุศล พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนปลัด มท. ผู้แทนผู้ว่าฯ กทม. และผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมแถลงงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


เข้าสู่เว็บไซต์ ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล


บทเจริญพระพุทธมนต์ คลิกดูข้อมูลได้ที่นี่                                            ใกล้ที่ไหนไปที่นั้น คลิกดูข้อมูลได้ที่นี่

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๑๓