ความรู้ทั่วไป

img
กลับ

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับพระสงฆ์ - สามเณร

เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019