ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกวดราคาจัดจ้างจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

img

ประกวดราคาจัดจ้างจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในมิติของศาสนสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)