ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศกรมการศาสนา เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

img

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ