ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

img