ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566)

img

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาจ้างจำแนก ใบสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ และสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566)

เอกสารประกอบ