ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOr) และราคากลาง ผ้าไตรจีวรและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

img

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOr) และราคากลาง ผ้าไตรจีวรและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

เอกสารประกอบ