ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

img

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เอกสารประกอบ