ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[01-ธ.ค.-2558/พิมพ์ไทย] วธ.จี้หน่วยงานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี59 อานิสงส์ถึงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

img

วธ.จี้หน่วยงานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี59 อานิสงส์ถึงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงไตรมาสแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ว่า ขณะนี้ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณของ วธ. โดยเรียงลำดับการเบิกจ่าย ได้แก่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กรมการศาสนา (ศน.)และกรมศิลปากร ในส่วนขององค์การมหาชนนั้นศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เบิกจ่ายภารรวมได้ดีที่สุด รองลงมาศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ได้กำชับและแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละทุกกรมรับทราบแล้วว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ร้อยละ 30 ตามที่รัฐบาลกำหนด

รูปภาพ

เอกสารประกอบ