ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการศาสนา และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

img

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการศาสนา และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1/7/2557

รูปภาพ

เอกสารประกอบ