ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[01-ธ.ค.-2558/พิมพ์ไทย] ดูแลผู้ประกอบพิธีฮัจย์

img

ภาพข่าว: ดูแลผู้ประกอบพิธีฮัจย์ พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลเงินประกันการเดินทางของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายกสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา เมื่อ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา

รูปภาพ

เอกสารประกอบ