ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

เอกสารประกอบการประชุมพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน วันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

img

เอกสารประกอบการประชุมพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน วันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ