ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต

  ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  อ่านต่อ
 • บทเจริญพระพุทธมนต์

  บทเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  อ่านต่อ
 • ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๐

  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกำลังในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา จึงได้ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดี ตลอดถึงเป็นแบบอย่างที่ดีต่ออนุชนรุ่นหลังสืบไป ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๖๐ ราย ประกอบด้วยพระสงฆ์ ๖๙ รูป ฆราวาส ๗๖ คน ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ ๓ คน และหน่วยงาน ๑๕ แห่ง ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พลับพลาพิธี ลานหน้าสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  อ่านต่อ
 • ผลการแข่งขันประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  ผลการแข่งขันประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒ – ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

  อ่านต่อ
 • ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ณ วัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕๖ โรงเรียน โดยมีทีมที่ชนะเลิศในแต่ละประเภท ดังนี้ ๑. ระดับชั้นประถมศึกษา - ประเภทหญิงล้วน ได้แก่ โรงเรียนชัยชนะสงคราม (วัดตึก) กรุงเทพฯ - ประเภทหญิงล้วน ได้แก่ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) จ.ราชบุรี ๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษา - ประเภทหญิงล้วน ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต - ประเภทหญิงล้วน ได้แก่ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี

  อ่านต่อ
 • การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

  การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

  อ่านต่อ
 • วธ. นำผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ๑๖๐ รูป/คน เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร

  วธ. นำผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 160 รูป/คน เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เชิญทูตนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรม วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 12 กระทรวงวัฒนธรรม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกิจกรรมที่จะจัดในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคมนี้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในปีนี้ กรมการศาสนาได้ดำเนินการโครงการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ทำการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ผู้อุทิศสรรพกำลัง ทั้งกำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา ให้กับงานพระพุทธศาสนาจนได้รับเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๖๐ รูป/คน แบ่งเป็น บรรพชิต ๖๙ รูป คฤหัสถ์ ๗๖ คน และหน่วยงาน ๑๕ แห่ง เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ พลับพลาพิธี หน้าลานอาคารอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้มีชาวต่างชาติได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายโฮ่เซ่ เอนโทนิโอ เมนโดซ่า นางสาวดาเลีย อินกริด ชิริโน บาร์เซโล ประเทศเมกซิโก และนายเอจี โลธ ประเทศมาเลเซีย รมว.วธ. กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ยังได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ เวียนเทียน โดยเชิญทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา อาทิ ประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ศรีลังกา และภูฏาน เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อสานสัมพันธไมตรีอันดีงามโดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา ภายใต้ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนานำสู่การสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ในส่วนกลางยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 1. พิธีพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย 2. นิทรรศการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ณ เต็นท์กรมการศาสนา สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3. การบำเพ็ญกุศลของหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ณ วัดสำคัญต่างๆในเขตกรุงเทพหานคร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทยในมิติศาสนา 4. การจัดกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนา อาทิ การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา การประกวด สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในส่วนภูมิภาค กิจกรรมประกอบด้วย 1. การจัดงาน วิสาขบูชาบูชาอาเซียนใน 15 จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียนนำวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระดับรัฐ-เอกชน-ประชาชน 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ศาสนพิธี และองค์ความรู้ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และการแสดงนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  อ่านต่อ
 • การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับประเทศ

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย วัดอนงคาราม และวัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

  อ่านต่อ
 • เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี"

  เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี"

  อ่านต่อ
 • ประกาศผล การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๖๐

  ประกาศผล การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๖๐

  อ่านต่อ
 • ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๒๓๖ รูป เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร

  อ่านต่อ
 • [E-Book] วิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์

  [E-Book] วิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ โดย กรมการศาสนา และอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการศาสนา และศาสนิกสัมพันธ์ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

  อ่านต่อ