ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

MOU ข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กระทรวงวัฒนธรรม

img

MOU ข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กระทรวงวัฒนธรรม

รูปภาพ

เอกสารประกอบ