ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาพระภิกษุหรือสามเณรโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

img

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาพระภิกษุหรือสามเณรโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เอกสารประกอบ